May 29, 2022

CZBC

THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE!

CZBYF

2022 Khangno Makai Ding Teng

PanmunMin
ChairmanLian Sian Dong
Vice ChairmanKhup Sian Muang
SecretaryThang Suan Khup
Joint SecretaryNang Sian Khup
TreasurerThang Sian Lian
AccountantLang Tawi Lun
MemberKham Sian Sang
MemberTai Sian Dong
MemberLangh Suan Khai
MemberThang Lian Pau
MemberVum Theih Thang
MemberLian Kap Thang